Don Sherman, Sherman’s Plumbing and Heating, Clinton, MO